بازدید کننده گرامی به وب سایت رسمی شرکت مجتبی بناب خوش آمدید. لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید .
مجوز ها و مدارک و عناوین افتخارات کسب شده)
مختصری درباره شرکت مجتبی بناب
با ما در ارتباط باشیدتماس با شرکت مجتبی بناب

 

آذربایجان شرقی، بناب کیلومتر 4 اتوبان تبریز،مجتمع صنعتی شهریار

کدپستی : 5553117694

 شماره تماس : 41 37780324

 شماره فکس : 37780121-37780324 (41)

 +98 9141218259 | +98 9143220622

www.mojtababonab.com

 email: info@mojtababonab.com sales@mojtababonab.com


CSS
Flash
image
Web Gallery
 

چرا ما؟

ارسالهای اخیر

Golden Raisin

They hang the grape branches from the roof in a room with open windows for 20-25 days to be dry. The color is golden (yellow) and normally is seedless.

Sultana Raisin

The grape dries under the sun to become the delicious sultana raisin. Sultana raisins have a delicate and unique flavor and are especially noted for their sweetness and color.

Green Raisins

Green Raisins (Kashmari raisins) Green Raisins is green in nature and it produces in East north part of Iran.